Wat kan ik?

Tijdens mijn vorige opleiding:
Ik heb tijdens mijn vorige opleiding verschillende werkstukken, presentatie's en spreekbeurten moeten houden, meestal met gebruik van Word en Powerpoint, beide progamma's heb ik nu vrijwel volledig onder de knie.
Dit jaar heb ik ook een sectorwerkstuk moeten maken, de bedoeling was dat je een vak koos (ik had Geschiedenis), bij dat vak kon je verschillende onderwerpen kiezen en samen met iemand uit de klas moest je de taken verdelen en je werd ook samen op dit werkstuk beoordeeld, als je het af had moest je een gesprekje houden met de leraar van het door jou gekozen vak en die beoordeelde daaruit of het goed genoeg was of niet.
Ook heb ik net zoals de rest van de TL leerlingen een fictiedossier moeten inleveren aan het einde van dit jaar, je moest 8 boeken lezen + 2 films kijken en daar een verslag van maken, hiervoor kreeg je bijna 2 jaar de tijd en aan het einde van mijn 4e lesjaar moest je alles compleet inleveren.

De vragen:
A, heb je ook al eens projectmatig gewerkt en zo ja, wat vond je ervan?:
Ik heb op mijn school door de jaren heen heel wat projecten moeten doen, samen of alleen, meestal ging het hierbij om werkstukken maken, en meestal was dat met 1 of 2 andere personen erbij.
Mijn ervaring is dat het eigenlijk altijd wel goed ging, af en toe was het plannen wel lastig omdat iedereen zo zijn eigen buitenschoolse activiteiten heeft, maar al met al is het geen groot probleem om een juiste planning te maken en alles goed en op tijd in te leveren.
B, welke opledingen heb je gevolgd? En welke diploma's heb je?:
Middelbaarberoepsonderwijs, Anna van Rijn College Albatros, VMBO TL, ik moet mijn diploma nog halen.
C, is er kennis of zijn er vaardigheden met betrekking tot de door jou gekozen opleiding die je reeds bezit?:
Ik heb al enige ervaring met het ontwerpen en onderhouden van forums en internet site's of blogs, de basis van HTML ken ik al.
D, waar ben je goed in?:
Ik ben goed in het zien en vaak oplossen van problemen, vaak snap ik ook problemen op de computer.
Ik ben goed in de volgende vakken:
Wiskunde,
Aardrijkskunde,
Nederlands.
E, waar minder goed in?:
Buiten een aantal vakken op school (soms economie en af en toe natuurkunde) heb ik niet echt dingen die ik niet kan of heel moeilijk vind.